advies

Advies

Avenal Dessens is als pedagoge gespecialiseerd in de zorg voor gezinnen met kinderen waarvan een gezinslid lijdt aan niet aangeboren hersenletsel (NAH). Ze is bijzonder gedreven om hen met al haar kennis en ervaring bij te staan en om het beste uit zichzelf en hun omgeving te halen.

Als adviseur helpt Avenal ouders bij alle opvoedkundige vragen. Ook geeft zij overheden advies wanneer het gaat om moeilijke vraagstukken rond NAH bij ouders of kinderen. Advies waar ook gemeenten die zich in het zorgdomein gaan begeven hun beleid en keuzes op kunnen baseren. Of u nu een praktische vraag heeft of juist een oplossing zoekt voor complexere vraagstukken, Avenal biedt altijd een doeltreffend advies, vol empathie en inspiratie.

begeleiding

Begeleiding

Haar vermogen om cliënten te inspireren om hun eigen kracht te hervinden onderscheidt de werkwijze van Avenal. Als begeleidster biedt zij kleinschalige ambulante begeleiding in de thuissituatie. Met name voor gezinnen waarvan een ouder en/of kind NAH heeft. Deze begeleiding kan direct vanuit het persoonsgebonden budget worden ingekocht.

Altijd is de aanpak gericht op de cliënt en zijn of haar specifieke wensen. Van hulp bij de dagelijkse handelingen tot begeleiding bij sociale vraagstukken. Met veel geduld, liefde en haar ruime ervaring slaagt Avenal erin mensen structuur te bieden en stap voor stap weer kracht en vertrouwen te geven.

coaching

Coaching

Vertrouwen is het fundament. Het vertrekpunt en het einddoel tegelijkertijd. Of het nu gaat om individuele begeleiding of een compleet traject van coaching, altijd bouwt Avenal op het geloof in de cliënt. Zo coacht zij ouders met een kind met NAH en/of ernstige gedragsproblemen maar ook Zorg- en Welzijn-ambtenaren en professionals in de zorg als het gaat om opvoeding, (groeps)begeleiding en NAH.

Met haar kennis en ervaring biedt Avenal in iedere situatie het juiste traject. Stap voor stap staat zij ouders bij in het zo goed mogelijk omgaan met hun kind. Oprecht en betrouwbaar. Altijd in dienst van het gezin, vol enthousiasme én creativiteit. Want, ieder kind, iedere ouder heeft zijn eigen wensen en mogelijkheden.

Wilt u -als ouder of als professional- de mogelijkheden bespreken? Avenal luistert graag en helpt u verder. Bel of mail gerust voor een vrijblijvend gesprek!